Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 1428/1992, 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 90/396/CEE sobre aparells de gas (versió consolidada).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. (Versió consolidada)

Reial decret 930/1992, de 17 de juliol, pel qual s’aprova la norma d’etiquetatge sobre propietats nutritives dels productes alimentaris (versió consolidada).

Reial decret 1109/1991, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la Norma general relativa als aliments ultracongelats destinats a l'alimentació humana (versió consolidada).

Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial (versió consolidada).

Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres. (Versió consolidada)

Circular 8/1990, de 7 de setembre, sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela. (Parcialment derogada i modificada)

Article 2.1 i annex II, part II, punt 3 del Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven les normes de seguretat de les joguines en la seva versió consolidada (fins el 19.07.2013).

Reial decret 820/1990, de 22 de juny, pel qual es prohibeix la fabricació i comercialització dels productes d'aparença enganyosa que posin en perill la salut o seguretat dels consumidors.

Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial (versió consolidada),

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012