Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial decret 894/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el Consell de Consumidors i Usuaris (versió consolidada).

Reial decret 942/2005, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen determinades disposicions en matèria d’hidrocarburs.

Ordre ITC/2476/2005, de 29 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament tècnic i de prestació del servei de televisió digital terrestre.

Reial decret 945/2005, de 29 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament general de prestació del servei de televisió digital terrestre.

Reial decret 2296/2004, de 10 de desembre, per la qual s’aprova el Reglament sobre mercats de comunicacions electròniques, accés a les xarxes i numeració. (Text consolidat)

Reial Decret 892/2005, de 22 de juliol, pel qual es modifica la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel que fa referència a l’etiquetatge de determinats productes alimentaris que continguin àcid glicirrícic i la seva sal amònica.

Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el sistema d'informació nacional d'aigua de consum

Ordre ITC/1542/2005, de 19 de maig, que aprova el Pla Nacional de noms de domini d’Internet sota el codi de país corresponent a Espanya (".es").

Ordre ITC/1542/2005, de 19 de maig, que aprova el Pla Nacional de noms de domini d’Internet sota el codi de país corresponent a Espanya (".es").

Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris. (Versió consolidada)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012