Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre PRE/556/2005, de 10 de març, per la qual es modifica l'Ordre PRE/473/2004, de 25 de febrer, per la qual es modifica l'annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos (èter de pentabromodifenil, èter de octabromodifenil).

Ordre SCO/544/2005, de 8 de març, per la qual es modifiquen els annexes II y III i s’estableix el contingut de l’annexe IX del Reial Decret 1599/1997, de 17 d'octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 209/2005, de 25 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. (Text consolidat)

Reial Decret 12/2005, de 14 de gener, pel qual es modifica el Reial Decreto 293/2003, de 7 de març, relatiu a la utilització de determinats derivats epoxídics en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments.

Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del document nacional d'identitat i els certificats de signatura electrònica (versió consolidada).

Reial Decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel que s’aprova el Reglament del Sector Ferroviari. (Text consolidat)

Reial Decret 2322/2004, de 17 de desembre, pel qual s’afegeix la fibra polilactida als annexes I i II del Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.

Reial Decret 2220/2004, de 26 de novembre, pel qual es modifica la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol.

Reial Decret 2180/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica la norma sobre etiquetatge de propietats nutritives dels productes alimentaris, aprovada pel Reial Decret 930/1992.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012