Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Ordre IUE/468/2010, de 27 de setembre, per la qual es regula la contraprestació econòmica per l'ús per part dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles dels béns i drets revertits de les antigues concessions administratives.

Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Ordre IUE/468/2010, de 27 de setembre, per la qual es regula la contraprestació econòmica per l'ús per part dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles dels béns i drets revertits de les antigues concessions administratives.

Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic a Catalunya.

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic a Catalunya.

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (Versió consolidada)

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012