Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament d'execució UE/29/2012, de 13 de gener, sobre les normes de comercialització de l'oli d'oliva.

Reglament UE/1169/2011, de 25 d'octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments CE/1924/2006 i CE/1925/2006, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE, la Directiva 90/496/CEE, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE, la Directiva 2000/13/CE, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE, i el Reglament (CE) 608/2004.

Reglament UE/1007/2011, de 27 de setembre, relatiu a les denominacions de les fibres tèxtils i a l'etiquetatge i marcatge de la composició en fibres dels productes tèxtils i pel qual es deroguen la Directiva 73/44/CEE i les Directives 96/73/CE i 2008/121/CE (aplicable a partir del 8 de maig de 2012)

Decisió de la Comissió, de 29 de març de 2011, relativa a l'adequació de la norma EN 14682:2007 sobre cordons i cordes ajustables en roba infantil a l'obligació general de seguretat establerta a la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell i la publicació de la referència de la norma a Diari Oficial.

Decisió de la Comissió 2011/176/UE, de 21 de març de 2011, per la qual es requereix als estats membres que adoptin mesures per garantir que només es comercialitzin encenedors amb seguretat per a infants i que prohibeixin la comercialització d'encenedors de fantasia.

Reglament UE/181/2011, de 16 de febrer, sobre els drets dels viatgers d'autobús i autocar i pel qual es modifica el Reglament CE/2006/2004.

Reglament UE/1177/2010, del Parlament i del Consell, de 24 de novembre, sobre drets dels viatgers que viatgen per mar i per vies navegables.

Decisió 2010/597/UE (BCE/2010/14) del Banc Central, de 16 de setembre de 2010, sobre la comprovació de l'autenticitat i l'aptitud dels bitllets d'euros i sobre la seva recirculació.

Decisió de la Comissió 2010 2010/376/UE, de 2 de juliol de 2010, sobre els requisits de seguretat que han d'establir les normes europees en relació amb determinats productes de l'entorn de la son dels infants d'acord amb la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Recomanació de la Comissió 2010/191/UE, de 22 de març de 2010, sobre l’abast i els efectes del curs legal dels bitllets i monedes en euros.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012