Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament UE/285/2010, de 6 d’abril, pel qual es modifica el Reglament CE/785/2004, relatiu als requisits d'assegurança de les companyies aèries i operadors aeris.

Reglament UE/271/2010, de la Comissió, de 24 de març, que modifica el Reglament 889/2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament CE/834/2007, del Consell, en allò que fa referència al logotip de producció ecològica de la Unió Europea.

Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. (Referència 2010/C 83/02, publicada el 30 de març de 2010)

Reglament CE/66/2010, de 25 de novembre, relatiu a l'etiqueta ecològica de la UE.

Decisió de la Comissió 2010/15, de 16 de desembre de 2009, per la qual s'estableixen directrius per a la gestió del sistema Comunitari d'Intercanvi Ràpid d'Informació RAPEX, creat en virtut de l'article 12 de la Directiva 2001/95/CE (Directiva sobre seguretat general dels productes), i del procediment de notificació establert en l'article 11 d'aquesta mateixa Directiva.

Decisió de la Comissió 2010/11/UE, de 7 de gener de 2010, sobre els requisits de seguretat que han de complir les normes europees aplicables als dispositius de tancament autoinstalables a prova d'infants per a finestres i portes de balcons de conformitat amb la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Decisió de la Comissió 2010/9/UE, de 6 de gener de 2010, sobre els requisits de seguretat que han de complir les normes europees relatives als anells de bany, els dispositius d'ajuda per al bany i les banyeres i els suports de banyera per a lactants i infants de curta edat de conformitat amb allò que estableix la Directiva 2011/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Reglament CE/1223/2009, de 30 de novembre, sobre els productes cosmètics.

Directiva 2009/72/CE, de 13 de juliol, sobre normes comuns per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es deroga la Directiva 2003/54/CE.

Directiva 2009/73/CE, de 13 de juliol, sobre normes comunes pel mercat interior de gas natural.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012