Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Resolució de 16 de juliol de 2002, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual s’atribueixen recursos públics de numeració als serveis de tarifació addicional. (Text modificat)

Reial decret 837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s’ofereixin en arrendament financer al territori espanyol. (Versió consolidada)

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (versió consolidada).

Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. (Text modificat)

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. (Versió consolidada)

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. (Versió consolidada)

Ordre PRE/361/2002, de 14 de febrer, de desenvolupament en allò relatiu als drets dels usuaris i als serveis de tarifació addicional, del títol IV del Reial decret 1736/1998, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament del títol III de la Llei general de telecomunicacions. (Versió consolidada)

Ordre ECO/302/2002, de 15 de febrer, per la qual s'estableix les tarifes de gas natural i gasos manufacturats per canalització i lloguer de comptadors.

Resolució de 19 de novembre de 2001, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual es fan públiques les normes harmonitzades que satisfan les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ésser fet servir en determinats límits de tensió.

Resolució de 19 de novembre de 2001, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual es fan públiques les normes harmonitzades que satisfan les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ésser fet servir en determinats límits de tensió.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012