Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Directiva 2002/65/CE, de 23 de setembre, relativa a la comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors i per la qual es modifiquen la Directiva 90/619/CEE del Consell i les directives 97/7/CE i 98/27/CE (versió consolidada).

Directiva 2002/58/CE, de 12 de juliol, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. (Versió consolidada).

Reglament (CE) núm. 889/2002 del parlament europeu i del consell de 13 de maig de 2002 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2027/97 del Consell sobre la responsabilitat de les companyies aèries en cas d’accident.

Directiva 2002/21/CE, de 7 de març, relativa a un marc regulador comú de les xarxes i dels serveis de comunicacions electròniques. (Versió consolidada)

Directiva 2002/22/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març, relativa al servei universal i als drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques (Directiva servei universal). (Versió consolidada)

Directiva 2002/20/CE, de 7 de març, relativa a l'autorització de xarxes de serveis i de comunicacions electròniques. (Versió consolidada)

Resolució del Consell d'Europa, d'1 de març de 2002, sobre la protecció dels consumidors, en especial els joves, mitjantçant l'etiquetatge de determinats jocs de vídeo i d'ordinador, per grups d'edat.

Reglament CE/178/2002, de 28 de gener, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària (versió consolidada).

Directiva 2001/77/CE, de 27 de setembre, relativa a la promoció de l'electricitat generada a partir de fonts d'energia renovables al mercat interior de l'electricitat (versió consolidada)

Conveni de Montreal, de 28 de maig de 1999, per a la unificació de certes normes per al transport aeri internacional.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012