Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament 50/2000, de 10 de gener, relatiu a l’etiquetatge dels productes alimentaris i ingredients alimentaris, que contenen additius i aromes modificats genèticament, o produïts a partir d’organismes modificats genèticament.

Directiva 1999/44/CE, de 25 de maig, sobre determinats aspectes de la venda i garantia dels béns de consum (versió consolidada)

Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors (Text consolidat)

Reglament CE/2027/97, de 9 d’octubre, sobre la responsabilitat de les companyies aèries en cas d’accident (versió consolidada).

Recomanació 97/489/CE, de la Comissió, de 30 de juliol de 1997, relativa a les transaccions efectuades mitjançant instruments electrònics de pagament, en particular, les relacions entre emissors i titulars d’aquests instruments.

Directiva 97/7/CE, de 20 de maig, relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (versió consolidada).

Directiva 95/46/CE, de 24 d'octubre, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. (Versió consolidada)

Directiva 93/13/CEE, de 5 d’abril, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors.

Directiva 89/686/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre aproximació de les legislacions dels Estats membres relatives als equips de protecció individual.

Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012