Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Llei 17/2005, de 27 de desembre, d'horaris comercials.

Llei 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball.

Decret 46/2005, de 22 de març, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament de tributs gestionats per l'Agència Catalana del Aigua. (Models d'autoliquidació modificats. Consulteu base de dades del DOGC)

Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques.

Decret 12/2005, de 25 de gener, pel qual s'atribueixen competències al director o directora de l'Agència Catalana del Consum (Norma derogada).

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. (Versió consolidada)

Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials. (Article 2 modificat per la Llei 17/2005, de 27 de desembre)

Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum. (Versió consolidada)

Ordre PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012