Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Circular 8/1990, de 7 de setembre, sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela. (Parcialment derogada i modificada)

Article 2.1 i annex II, part II, punt 3 del Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven les normes de seguretat de les joguines en la seva versió consolidada (fins el 19.07.2013).

Reial decret 820/1990, de 22 de juny, pel qual es prohibeix la fabricació i comercialització dels productes d'aparença enganyosa que posin en perill la salut o seguretat dels consumidors.

Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial (versió consolidada),

Ordre de 12 de desembre de 1989, sobre tipus d’interès i comissions, normes d’actuació, informació a clients, i publicitat de les entitats de crèdit.(Versió consolidada)

Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos.

Reial decret 1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes industrials destinats a la seva venda directa als consumidors i usuaris (versió consolidada).

Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat (versió consolidada).

Llei 26/1988, de 29 de juliol, de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit (versió consolidada).

Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, relatiu a les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. (Modificats els arts. 7,8 i 9 pel Reial decret 154/1995, de 3 de febrer, BOE-A-1995-5650).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012