Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Decret 2484/1967, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el text del Codi alimentari espanyol (versió consolidada).

Ordre de 23 de febrer de 1962 per la qual es fixa el límit màxim per a les tarifes de transport aeri interior.

Ordre de 23 de febrer de 1962 per la qual es fixa el límit màxim per a les tarifes de transport aeri interior.

Llei 48/1960, de 21 de juny, sobre navegació aèria (versió consolidada).

Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (versió consolidada).

Llei 48/1960, de 21 de juny, sobre navegació aèria (versió consolidada).

Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (versió consolidada).

Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.

Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.

Legislació comunitària

Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012