Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Directiva 2012/7/UE, de 2 de març, per la qual es modifica, per adaptar-la al progrés tècnic, la part III de l'annex II de la Directiva 2009/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la seguretat de les joguines.

Directiva 2012/7/UE, de 2 de març, per la qual es modifica, per adaptar-la al progrés tècnic, la part III de l'annex II de la Directiva 2009/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la seguretat de les joguines.

Reglament UE/164/2012, de 24 de febrer, que modifica l'annex III del Reglament CE/110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses.

Reglament UE/164/2012, de 24 de febrer, que modifica l'annex III del Reglament CE/110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses.

Reglament UE/156/2012, de 22 de febrer, pel qual es modifiquen els annexos I a IV del Reglament CE/44/2001 del Consell relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.

Reglament UE/156/2012, de 22 de febrer, pel qual es modifiquen els annexos I a IV del Reglament CE/44/2001 del Consell relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.

Reglament d'execució UE/29/2012, de 13 de gener, sobre les normes de comercialització de l'oli d'oliva.

Reglament d'execució UE/29/2012, de 13 de gener, sobre les normes de comercialització de l'oli d'oliva.

Reglament UE/1169/2011, de 25 d'octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments CE/1924/2006 i CE/1925/2006, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE, la Directiva 90/496/CEE, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE, la Directiva 2000/13/CE, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE, i el Reglament (CE) 608/2004.

Reglament UE/1169/2011, de 25 d'octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments CE/1924/2006 i CE/1925/2006, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE, la Directiva 90/496/CEE, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE, la Directiva 2000/13/CE, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE, i el Reglament (CE) 608/2004.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012