Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Resolució SSS/710/2004, de 27 de febrer, per la qual s'eximeixen els tècnics/ques superiors en estètica de la realització dels cursos de formació per al personal que presta serveis en centres de bronzejat artificial que preveu el Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial.

Resolució ECF/4142/2003, de 17 de desembre, per la qual es disposa la publicació del disseny definitiu del model de contracte d'arrendament de finques urbanes.

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (versió consolidada).

Decret 276/2003, de 21 d'octubre, que modifica el Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial.

Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Ordre TIC/313/2003, de 8 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre de 6 d'octubre de 1987 per la qual s'estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.

Ordre ECF/311/2003, de 26 de juny, per la qual s'aprova el contingut del model de contracte d'arrendament de finques urbanes.

Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Decret 142/2003, de 10 de juny, pel qual es crea la Comissió interdepartamental per a la regulació i planificació dels espais públics de joc. (Correcció d'errades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 31 de juliol de 2003, núm. 3937).

Ordre TIC/212/2003, de 2 de maig, per la qual es regula el control dels establiments que presten serveis de bronzejat artificial. (Text derogat parcialment, consulteu base de dades del DOGC)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012