Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Reglament UE/1007/2011, de 27 de setembre, relatiu a les denominacions de les fibres tèxtils i a l'etiquetatge i marcatge de la composició en fibres dels productes tèxtils i pel qual es deroguen la Directiva 73/44/CEE i les Directives 96/73/CE i 2008/121/CE (aplicable a partir del 8 de maig de 2012)

Reglament UE/1007/2011, de 27 de setembre, relatiu a les denominacions de les fibres tèxtils i a l'etiquetatge i marcatge de la composició en fibres dels productes tèxtils i pel qual es deroguen la Directiva 73/44/CEE i les Directives 96/73/CE i 2008/121/CE (aplicable a partir del 8 de maig de 2012)

Decisió de la Comissió, de 29 de març de 2011, relativa a l'adequació de la norma EN 14682:2007 sobre cordons i cordes ajustables en roba infantil a l'obligació general de seguretat establerta a la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell i la publicació de la referència de la norma a Diari Oficial.

Decisió de la Comissió, de 29 de març de 2011, relativa a l'adequació de la norma EN 14682:2007 sobre cordons i cordes ajustables en roba infantil a l'obligació general de seguretat establerta a la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell i la publicació de la referència de la norma a Diari Oficial.

Decisió de la Comissió 2011/176/UE, de 21 de març de 2011, per la qual es requereix als estats membres que adoptin mesures per garantir que només es comercialitzin encenedors amb seguretat per a infants i que prohibeixin la comercialització d'encenedors de fantasia.

Decisió de la Comissió 2011/176/UE, de 21 de març de 2011, per la qual es requereix als estats membres que adoptin mesures per garantir que només es comercialitzin encenedors amb seguretat per a infants i que prohibeixin la comercialització d'encenedors de fantasia.

Reglament UE/181/2011, de 16 de febrer, sobre els drets dels viatgers d'autobús i autocar i pel qual es modifica el Reglament CE/2006/2004.

Reglament UE/181/2011, de 16 de febrer, sobre els drets dels viatgers d'autobús i autocar i pel qual es modifica el Reglament CE/2006/2004.

Reglament UE/1177/2010, del Parlament i del Consell, de 24 de novembre, sobre drets dels viatgers que viatgen per mar i per vies navegables.

Reglament UE/1177/2010, del Parlament i del Consell, de 24 de novembre, sobre drets dels viatgers que viatgen per mar i per vies navegables.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012