Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Decisió 2010/597/UE (BCE/2010/14) del Banc Central, de 16 de setembre de 2010, sobre la comprovació de l'autenticitat i l'aptitud dels bitllets d'euros i sobre la seva recirculació.

Decisió 2010/597/UE (BCE/2010/14) del Banc Central, de 16 de setembre de 2010, sobre la comprovació de l'autenticitat i l'aptitud dels bitllets d'euros i sobre la seva recirculació.

Decisió de la Comissió 2010 2010/376/UE, de 2 de juliol de 2010, sobre els requisits de seguretat que han d'establir les normes europees en relació amb determinats productes de l'entorn de la son dels infants d'acord amb la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Decisió de la Comissió 2010 2010/376/UE, de 2 de juliol de 2010, sobre els requisits de seguretat que han d'establir les normes europees en relació amb determinats productes de l'entorn de la son dels infants d'acord amb la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a la indicació del consum d'energia i altres recursos per part dels productes relacionats amb l'energia, mitjançant l'etiquetatge i una informació normalitzada.

Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a la indicació del consum d'energia i altres recursos per part dels productes relacionats amb l'energia, mitjançant l'etiquetatge i una informació normalitzada.

Recomanació de la Comissió 2010/191/UE, de 22 de març de 2010, sobre l’abast i els efectes del curs legal dels bitllets i monedes en euros.

Reglament UE/285/2010, de 6 d’abril, pel qual es modifica el Reglament CE/785/2004, relatiu als requisits d'assegurança de les companyies aèries i operadors aeris.

Reglament UE/271/2010, de la Comissió, de 24 de març, que modifica el Reglament 889/2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament CE/834/2007, del Consell, en allò que fa referència al logotip de producció ecològica de la Unió Europea.

Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. (Referència 2010/C 83/02, publicada el 30 de març de 2010)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012