Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Directiva 2009/72/CE, de 13 de juliol, sobre normes comuns per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es deroga la Directiva 2003/54/CE.

Directiva 2009/73/CE, de 13 de juliol, sobre normes comunes pel mercat interior de gas natural.

Directiva 2009/72/CE, de 13 de juliol, sobre normes comuns per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es deroga la Directiva 2003/54/CE.

Directiva 2009/73/CE, de 13 de juliol, sobre normes comunes pel mercat interior de gas natural.

Directiva 2009/48/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny, sobre la seguretat de les joguines.

Directiva 2009/48/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny, sobre la seguretat de les joguines.

Directiva 2009/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de Juny, sobre la seguretat de les joguines

Reglament CE/544/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny, pel qual es modifica el Reglament CE/717/2007, relatiu a la itinerància a les xarxes públiques de telefonia mòbil de la Comunitat i la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marc regulador comú de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques

Decisió de la Comissió 2009/490/CE, de 23 de juny de 2009, sobre els requisits de seguretat que han de complir les normes europees per a reproductors de música personals de conformitat amb la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Decisió de la Comissió 2009/298/CE, de 26 de març, que perllonga la validesa de la Decisió 2006/502/CE per la qual es requereix als estats membres que adoptin mesures per garantir que només es comercialitzin encenedors amb seguretat per a infants i que prohibeixin la comercialització d'encenedors de fantasia.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012