Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació comunitària

Decisió de la Comissió 718/2005, de 13 d'octubre de 2005, relativa a l'adequació a l'obligació general de seguretat prevista per la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell de determinades normes i la publicació de les seves referències al Diari Oficial.

Decisió de la Comissió 718/2005, de 13 d'octubre de 2005, relativa a l'adequació a l'obligació general de seguretat prevista per la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell de determinades normes i la publicació de les seves referències al Diari Oficial.

Directiva 2005/29/CE, d'11 de maig, relativa a les pràctiques comercials deslleials de les empreses en les seves relacions amb els consumidors.

Directiva 2005/29/CE, d'11 de maig, relativa a les pràctiques comercials deslleials de les empreses en les seves relacions amb els consumidors.

Decisió de la Comissió 323/2005, de 21 d'abril de 2005, sobre els requisits de seguretat que han d'establir les normes europees en relació amb els articles d'oci flotants per fer servir a o sobre l'aigua d'acord amb la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Decisió de la Comissió 323/2005, de 21 d'abril de 2005, sobre els requisits de seguretat que han d'establir les normes europees en relació amb els articles d'oci flotants per fer servir a o sobre l'aigua d'acord amb la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Directiva 2004/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de diciembre, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica.

Directiva 2004/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de diciembre, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica.

Directiva 2004/113/CE, de 13 de desembre, per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a béns i serveis i al seu subministrament

Reglament CE/852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012