Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura

Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial (Text modificat. Consulteu base de dades del DOGC).

Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011.

Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. (Versió consolidada)

Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport. (Versió consolidada)

Llei 9/2000, de 7 de juliol, sobre la publicitat dinàmica (versió consolidada).

Llei 10/2000, de 7 de juliol, d'ordenació del transport en aigües marítimes i continentals. (Versió consolidada)

Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua (versió consolidada).

Ordre de 16 de desembre de 1999, per la qual es regula el funcionament dels establiments dedicats a la neteja tèxtil.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (versió consolidada).

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012