Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Notícies

La Generalitat es persona davant el Tribunal Constitucional per defensar la legalitat del Codi de Consum i de la normativa catalana d'equipaments comercials
(20/10/2015)

El Consell Executiu de Govern ha aprovat avui personar-se en els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel govern de Madrid contra la modificació la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya, i contra el Decret-Llei 7/2014, de 23 de desembre, que deroga l'excepció de contigüitat de la norma catalana d'equipaments comercials.

El Consell Executiu d'aquest matí ha aprovat personar-se en els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel govern de Madrid contra el Codi de Consum i la normativa catalana d'equipaments comercials. D'aquesta manera es formalitza la decisió de la Generalitat de defensar, amb tots els mitjans a l'abast, la legalitat i constitucionalitat de la normativa catalana impugnada.

Fa unes setmanes, el govern central va interposar recurs d'inconstitucionalitat contra el Decret llei 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. Aquesta disposició eradicava de la normativa catalana l'anomenada excepció de contigüitat, suprimint la possibilitat d'obrir nous centres comercials a Catalunya fora dels nuclis urbans.

Dies després, l'executiu espanyol va impugnar davant el Constitucional diversos preceptes de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. Els preceptes impugnats articulen les mesures del govern català per ajudar les persones en situació de pobresa energètica i per protegir els consumidors davant execucions hipotecàries.

Davant l'admissió a tràmit per part del TC, que comporta la suspensió automàtica de les normes impugnades sol·licitada pel govern de l'estat, la Generalitat reitera el convenciment de l'adequació d'aquestes lleis a la legalitat i el compromís en la defensa d'aquestes normes que intenten donar resposta a les necessitats dels més vulnerables. Per tot plegat, la Generalitat, un cop personada, sol·licitarà que s'aixequi la suspensió de les normes catalanes recorregudes, per tal de poder continuar aplicant les polítiques d'ajut a les persones més desafavorides. 
 

012