Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Empreses > Us informem > Campanyes d'Inspecció
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Campanyes d'Inspecció

Les campanyes d'inspecció i control del mercat consisteixen en actuacions programades amb la finalitat d'assolir determinats objectius, en un període de temps concret i sobre un sector, activitat, producte o servei ofert a les persones consumidores. Amb les campanyes es pretén racionalitzar les tasques d'inspecció, fer el seguiment de les pràctiques del mercat i avaluar dels diversos sectors d'activitat econòmica valorant el grau de compliment de la normativa aplicable.

L'Agència Catalana del Consum duu a terme cada any una programació de campanyes d'inspecció i control de mercat per tal de supervisar l'adequació normativa d'aquells sectors d'activitat econòmica que es consideren prioritaris. Com a conseqüència de l'execució d'aquestes campanyes es poden obtenir diferents resultats: conèixer l'estat d'un sector, comprovar el compliment de la normativa d'un producte o d'un servei, informar els agents comercials que intervenen en el mercat sobre l'aplicació d'una nova normativa o corregir, si escau, les conductes comercials considerades que vulnerin l'ordenament jurídic.

Totes les campanyes d'inspecció estan basades en els següents eixos bàsics d'actuació:

  • Control de les dades genèriques de l'establiment on es realitza l'acte de consum: horari comercial, retolació general, cartells d'informació, marcat de preus, drets lingüístics.
  • Control de la informació i publicitat dels productes i serveis per comprovar que no sigui enganyosa.
  • Control de les condicions generals de la contractació per supervisar que els contractes que signen les persones consumidores amb les empreses no continguin clàusules abusives.
  • Control de la seguretat dels productes

Les campanyes d'inspecció per anys:

 
 

Destaquem

Seguretat de productes Seguretat de productes

Els productes que els consumidors adquireixen en el mercat no han de comportar riscos per a la seva salut i seguretat ...

 
Vídeo Vídeo: La seguretat de les joguines
 
Vídeo Vídeo: La inspecció de consum
 

més

 

© 2011 Agència Catalana del Consum