Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Empreses > Us informem > Exemplars de fulls oficials queixa/reclamació/denúncia
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

On aconseguir els Fulls Oficials de Queixa / Reclamació / Denúncia

Si sou una empresa o establiment comercial i necessiteu exemplars de Fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia per tenir-los a disposició dels vostres clients, heu d’adreçar-vos a:

També els podeu descarregar de la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum: “Full oficial de queixa, reclamació i denúncia”.

Cal recordar que tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.

Queden exclosos de l’obligació de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia:

a) Els fedataris o fedatàries públics o el personal que exerceixi potestats públiques sempre que sigui retribuït mitjançat aranzel.
b) Els serveis públics prestats directament per l’Administració.
c) Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.
d) Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació o denúncia.

Els establiments comercials han d’exhibir al públic, de manera permanent i en un lloc ben visible, un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell, també s’ha d’indicar un número de telèfon d’atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si l’establiment en disposa, també hi ha de constar el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic d’atenció a les persones consumidores.

Model de cartell per als establiments que han de tenir fulls de queixa/reclamació/denúncia a disposició dels clients:

Més informació:


 

© 2011 Agència Catalana del Consum