Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

On som?

Àmbit d'actuació territorial de l'Escola del Consum de Catalunya

Per tal de complir amb el mandat legal que estableix el Codi de consum de Catalunya d’assegurar l’existència d’un centre permanent d’educació en consum que cobreixi tot el territori de Catalunya, l’objectiu de l’ACC és que tots els escolars de Catalunya han de tenir accés a les activitats que realitza l’Escola del Consum de Catalunya (ECC), motiu pel qual l’oferta s’adreça a tots els centres escolars de Catalunya.

Per tant, l’àmbit territorial de realització de la docència s'organitza de la manera següent:

A la seu de l’Escola del Consum de Catalunya (de l'Agència Catalana del Consum) a la ciutat de Barcelona

Escola del Consum de Catalunya
carrer de Pamplona, 113
08018 Barcelona
Telèfon 93 551 65 51
      93 551 65 54
E-Mail aula.consum@gencat.cat
Horari d'informació: 9 a 14 h

A tots els centres escolars de Catalunya d'educació primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i educació especial que sol.licitin fer les nostres activitats

 

 

© 2011 Agència Catalana del Consum