Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inicio > Educación > Talleres > ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Organització de l'activitat

  • Activitat gratuïta
  • Lloc de realització, a escollir:
   1. Seu de l'Escola del Consum de Catalunya al carrer de Pamplona, 113, de Barcelona
    • Activitat per a grups de 20 a 50 alumnes. Grups de treball reduïts.
    • Es pot triar entre:
     • 1 taller global
     • 3 tallers específics
    • Durada: 3 hores, amb pausa inclosa per esmorzar
    • Horari: de dilluns a divendres al matí
   2. Centre educatiu
    • Activitat per a un grup-classe
    • Es pot triar entre:
     • 1 taller global
     • 1 opció de 2 tallers específics
    • Durada: 2 hores
    • Horari: de dilluns a divendres (de 9 a 11h i d'11:30 a 13:30h aprox.)
    • S'han de demanar dues activitats per dia
  • Els alumnes han d'estar, en tot moment, acompanyats pel professor responsable del grup que realitza els tallers.

 

Tallers d'educació en consum per a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius...

  1. Tallers globals: són tallers que, a partir d’un tema quotidià, tracten diferents temàtiques relacionades amb el consum d’una forma global i incideixen sobretot en continguts actitudinals.
  2. Tallers específics: són tallers en què es tracten temes específics relacionats amb el consum.

... a la seu de l'ECC 

  Tallers globals

imatge corresponent al taller Què em poso?

Què em poso aquest matí? La roba i els criteris de compra

És una pregunta que ens fem diàriament i que ens condueix a parlar inevitablement de consum: consum d'aigua i sabons per a la dutxa, de roba, de sabates... En aquest taller s'identifiquen els factors que influeixen a l'hora d'escollir tots aquests productes.
Se segueix la pista als texans (des del camp on es cultiva el cotó fins l'armari de casa) per tal de descobrir els diferents criteris que es poden considerar a l'hora de prendre la decisió de compra: econòmics, ecològics, legals, de salut, de moda...

imatge corresponent al taller Em sento bé?

Em sento bé? Els estils de vida saludables
Entenent la salut des d'un punt de vista ampli, el taller se centra en l'estil de vida. Cada persona té el seu propi estil de vida, que serà més o menys saludable en funció de la manera d'alimentar-se, de passar el temps lliure, de relacionar-se amb els altres, etc.
Per treballar-ho, es realitzen activitats centrades en dos eixos, la relació amb un mateix (tenint en compte el benestar físic i psíquic) i la relació amb els altres.

és dissabte

És dissabte, què fem? La gestió de l'oci i el seu pressupost

A l'hora de planificar una tarda cal prendre decisions com: amb qui es vol passar l'estona, quina activitat es vol fer, de quant de temps es disposa, quants diners es destinen a l'activitat...
Aquest taller tracta de la presa de decisions en la gestió de l'oci, centrant-se en el consum de serveis (discoteques, cinemes, salons recreatius...).

  Tallers específics
imatge corresponent al taller Resolució de conflictes

Quines regles té el consum? Drets i deures de les persones consumidores
Com a persones consumidores, tenim uns drets i uns deures. Conèixer aquests drets i deures i entendre'ls com una conquesta històrica inacabada ens ofereix la possibilitat de consumir des d'una perspectiva ciutadana i ser conscients de la nostra funció com a agents transformadors del context.

imatge corresponent al taller Publicitat Missatges o missatgers? La publicitat a la vida quotidiana
És una pregunta que ens condueix a reflexionar sobre les diferents actituds que poden adoptar les persones enfront la publicitat. Conèixer les estratègies que utilitza la publicitat permet a l'alumnat fer-ne una lectura crítica i posicionar-se de manera activa a l'hora de consumir.
imatge corresponent al taller Diners On tinc els meus diners? Estalvi i despesa
A partir de la pregunta “On tinc els meus diners?” se situa a l’alumnat davant de situacions de consum properes i quotidianes que impliquen la presa de decisions en la gestió de diners. Aquest taller pretén que l’alumnat prengui consciència dels diners que gestiona, tant directa com indirectament. A més, amb l’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius, s’aprofundeix també en la diversitat de serveis bancaris.
imatge corresponent al taller Mercat Com sé què compro? L'etiquetatge dels productes alimentaris
L'activitat comença amb el disseny d'uns envasos per part de l'alumnat. D'aquesta manera reflexionen sobre la informació que ha de portar l'etiqueta corresponent. Aquest taller tracta de la informació que faciliten les etiquetes i la seva importància en el moment d’adquirir un producte en funció de les pròpies necessitats.
imatge corresponent al taller Internet

Ho puc trobar a la xarxa? Comerç electrònic i navegació segura
Ho puc trobar a la xarxa? És un taller que gira al voltant del paper d’Internet en la quotidianitat i la seva relació amb el consum.Els joves posen en pràctica la recerca i producció d’informació, mentre reflexionen sobre la seva identitat grup a l’hora de navegar per la xarxa.

imatge corresponent al taller botiga Anem de compres? La compra de roba i tecnologia
El consum és un món ple d'emocions i, a l'hora de comprar, hi tenen un paper molt important. Aquest taller tracta dels diferents elements que poden intervenen a l’hora d’escollir l’establiment i el producte: la música, els colors, i la informació en l’etiqueta del producte entre d’altres.
imatge corresponent al taller Serveis Em serveixen els serveis? Contractació i ús
Mitjançant un joc de preguntes i respostes, es pretén que els i les alumnes siguin conscients dels seus drets i deures quan contracten un servei, ja sigui anar a la discoteca, reparar una motocicleta o baixar-se d’internet una melodia per al mòbil.
imatge corresponent al taller consum solidari La xocolata és dolça per a tothom?
Es pren com a referència el recorregut del cacau i la seva transformació per analitzar els agents que intervenen en la seva producció i comercialització.
A partir d’un joc virtual l’alumnat decideix com intervenir en el procés considerant els criteris d’equitat, justícia social, sostenibilitat i la capacitat d'acció de les persones consumidores vers un consum solidari.
imatge corresponent al taller Consum Sostenible L’aigua està sempre en equilibri?
És una pregunta que ens porta a parlar dels factors que poden influir en la sostenibilitat del consum d’aigua.
Mitjançant una dinàmica que integra jocs d’atzar, es fa un recorregut des de l’origen de l’aigua fins al seu consum, tenint en compte diferents factors: econòmics, ambientals, socials i culturals.

... als centres educatius

  Tallers globals
imatge corresponent al taller Què em poso?

Què em poso aquest matí? La roba i els criteris de compra

És una pregunta que ens fem diàriament i que ens condueix a parlar inevitablement de consum: consum d'aigua i sabons per a la dutxa, de roba, de sabates... En aquest taller s'identifiquen els factors que influeixen a l'hora d'escollir tots aquests productes.
Se segueix la pista als texans (des del camp on es cultiva el cotó fins l'armari de casa) per tal de descobrir els diferents criteris que es poden considerar a l'hora de prendre la decisió de compra: econòmics, ecològics, legals, de salut, de moda...
imatge corresponent al taller Em sento bé?

Em sento bé? Els estils de vida saludables

Entenent la salut des d'un punt de vista ampli, el taller se centra en l'estil de vida. Cada persona té el seu propi estil de vida, que serà més o menys saludable en funció de la manera d'alimentar-se, de passar el temps lliure, de relacionar-se amb els altres, etc.
Per treballar-ho, es realitzen activitats centrades en dos eixos, la relació amb un mateix (tenint en compte el benestar físic i psíquic) i la relació amb els altres.
és dissabte

És dissabte, què fem? La gestió de l'oci i el seu pressupost

A l'hora de planificar una tarda cal prendre decisions com: amb qui es vol passar l'estona, quina activitat es vol fer, de quant de temps es disposa, quants diners es destinen a l'activitat...
Aquest taller tracta de la presa de decisions en la gestió de l'oci, centrant-se en el consum de serveis (discoteques, cinemes, salons recreatius...).
imatge corresponent al taller Consum Sostenible
L’aigua està sempre en equilibri?
“L’aigua està sempre en equilibri?” és una pregunta que ens porta a parlar dels factors que poden influir en la sostenibilitat del consum d’aigua. Mitjançant una dinàmica que integra jocs d’atzar es fa un recorregut des de l’origen de l’aigua fins al seu consum, integrant factors econòmics, ambientals, socials i culturals.

 

  Opcions de tallers específics
opció 1 (P-RC)

Opció 1: Quines regles té el consum? + Missatgers o missatgers? La regulació de la publicitat i el consum
Què puc fer si la tableta que m’he comprat no funciona? Quin preu he de pagar si em cobren un preu diferent de l’anunci? Quins drets i deures tenim com a persones consumidores? S’hi val tot en publicitat? Què passa quan reclamo?
A l’hora de consumir, la persona consumidora és un agent clau en la regulació del consum amb una gran capacitat de transformació. En aquesta combinació de tallers es treballa a partir de conflictes quotidians de consum (comprar un mòbil defectuós, veure un anunci que creus enganyós...) per tal de conèixer quins són els drets i deures que regulen els actes de consum i la publicitat.

opció 2 (B-P)

Opció 2: Anem de compres? +  Missatgers o missatgers? La publicitat i l’etiquetatge com a fonts d’informació
En què em fixo a l’hora d’anar a comprar? Puc saber com és la consola que vull abans de comprar-la? Com m’arriba la informació dels productes? Què tenen els anuncis que em criden l’atenció?
Una anàlisi crítica de la informació que es rep a través de la publicitat i l’etiquetatge dóna eines per a escollir els productes en funció de les pròpies necessitats. En aquesta combinació de tallers s’analitzen les estratègies que utilitzen la publicitat i l’etiquetatge per donar a conèixer els productes.

opció 3 (I-RC)

Opció 3: Ho puc trobar a la xarxa? + Quines regles té el consum? Les regles a l’hora de navegar per la xarxa
Puc tornar un jersei que he comprat per Internet i que no és com m’esperava? És segur comprar per Internet? Com puc saber que una botiga on-line és de confiança?  Què he tenir en compte a l’hora de registrar-me a un web?
L’ús d’Internet és molt present en la quotidianitat dels joves  i es reflexiona sobre quin és el seu paper a l’hora de navegar per la xarxa En aquesta combinació de tallers els joves posen en pràctica la recerca i producció d’informació a través de la xarxa tot considerant quines regles es poden seguir per a fer-ho de manera segura.

opció 4 (RC-S)

Opció 4: Em serveixen els serveis? + Quines regles té el consum? Els drets i deures en la contractació dels serveis
Poden no deixar-me entrar a una discoteca? Com m’he de donar de baixa del gimnàs? S’ha tornat a espatllar l’ordinador, he de tornar a pagar? Em tornaran els diners si anul•lo el bitllet d’avió? On puc trobar la informació que necessito?
Conèixer els drets i deures de les persones consumidores dóna eines per a saber resoldre els conflictes i actuar des d’una perspectiva ciutadana. En aquesta combinació de tallers, es realitza un joc de preguntes que demana prendre decisions en la manera de resoldre diferents conflictes en l’ús de serveis com discoteques, telefonia, transports o Internet.

opció 5 (X-M)

Opció 5: La xocolata és dolça per a  tothom? + Com sé què compro? L’etiquetatge alimentari i el consum solidari
Com arriba la xocolata a les meves mans? Totes les xocolates són iguals? Tinc al•lèrgia als fruits secs, com puc saber si la xocolata és segura per la meva salut? Què em diu l’etiqueta?
Conèixer les característiques del producte dóna eines per a poder escollir en funció de les pròpies necessitats i amb una perspectiva de capacitat transformadora. En aquesta combinació de tallers, se segueix el recorregut d’una rajola de xocolata per  posar sobre la taula aspectes socials, econòmics i ambientals i s’analitza com el procés de producció i les característiques del producte queden reflectits en l’etiquetatge.

opció 6 (D-S)

Opció 6: On tinc els meus diners? + Em serveixen els serveis? La gestió del pressupost i la contractació de serveis
Quin consum s’amaga a casa? Com contractem els serveis que fem servir quotidianament? Quants diners passen per les nostres mans en un mes? Sempre els gestionem de la mateixa manera? Quin tipus de gestor sóc?
Darrera de la gestió del consum quotidià s’amaguen un munt de responsabilitats. En aquesta combinació de tallers, es realitza un joc de preguntes on se situa l’alumnat davant de situacions que demanen prendre decisions sobre la gestió dels diners i sobre la gestió de conflictes de consum.
 

Per tenir més informació de cada taller podeu consultar la Guia docent

Per demanar tallers, cliqueu aquí

 

© 2011 Agència Catalana del Consum