Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Dades Obertes

A Dades Obertes estan publicades les dades de caràcter públic, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’administració.  Les dades estan disponibles en diferents formats, la majoria dels quals són estàndard, de manera que es poden reutilitzar fàcilment. El Govern de la Generalitat de Catalunya, seguint les tendències internacionals d’obertura de dades públiques es compromet a l’obertura progressiva de les dades de què disposa, amb les limitacions de privacitat, seguretat i propietat que apliquin en cada cas, segons l’acord de Govern de novembre de 2010.
L'objectiu, per tant, és que la ciutadania i les empreses reutilitzin les dades per generar beneficis econòmics i socials.


 

 

RSS gran  

Actualitat de l'Agència Catalana del consum
Subscriviu-vos als diferents apartats d'actualitat per a notícies; avisos a les persones consumidores i usuàries; alertes de productes i serveis; i la notícia, avís o alerta destacada del moment.

Destacats  RSS petit
Notícies  RSS petit
Avisos a les persones consumidores i usuàries  RSS petit
Alertes de productes i serveis  RSS petit

 

 

 

Adreces - oficines de consum
 

Equipaments de consum

Oficines de l'Agència Catalana del consum     icona CSV   icona KML   icona JSON   icona KMZ   icona KML
Ofines Comarcals d'Informació al Consumidor     icona CSV   icona KML   icona JSON   icona KMZ   icona KML
Oficines Municipals d'Informació al Consumidor     icona CSV   icona KML   icona JSON   icona KMZ   icona KML
Juntes Arbitrals de Consum     icona CSV   icona KML   icona JSON   icona KMZ   icona KML
Organitzacions de les Persones Consumidores      icona CSV   icona KML   icona JSON   icona KMZ   icona KML
                       

   
 

 

Convenis petit
 

Convenis, acords i protocols
(classificats per l'any en que han estat signats) 

2014  icona XLS                      
                       
                       
 

 

 

subvencions
 

Ajuts i subvencions
Informació en relació amb l’atorgament d’ajuts, concedits per l’Agència Catalana del Consum, destinats a organitzacions i a entitats, a efectes de promoure els drets i la protecció de les persones consumidores. La informació s’actualitza trimestralment.

2014  icona XLS                      
                       
                       
 

 

 

consultes
 

Consultes ateses per l'Agència Catalana del Consum

2014  icona XLS                      
                       
                       

 

 

 

 

 

Alertes de productes
 

Alertes de productes insegurs
El sistema de Xarxa d’Alertes de productes de consum no alimentaris, conegut com a RAPEX en l’àmbit de la UE i com a SIRI a l’Estat Espanyol, té com a objectiu l’intercanvi ràpid d’informació entre les autoritats encarregades del control del mercat, davant la presència d’un producte que pugui originar un risc i evitar que els productes insegurs arribin al consumidor.

L’ACC intervé quan el producte insegur es troba dins del territori de Catalunya. Els criteris a seguir per a la seva publicació a la web de l’ACC són:

  • Que es tracti d’un producte qualificat com a risc greu.
  • Que l’empresa fabricant, importadora o distribuidora del producte insegur estigui ubicada a Catalunya.

2014 (de l'1 de gener al'11 de novembre)  icona XLS                      
                       
                       

Consells d'Infoconsum
 

Consells pràctics de consum
Per conèixer els vostres drets i deures com a persones consumidores; per saber com actuar abans, durant i després de comprar o contractar un bé o servei ... disposeu dels consells que es difonen a l'aplicació Infoconsum per a dispositius mòbils intel·ligents i tauletes, també des d'aquest arxiu  icona KML

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Destaquem

Dades Obertes
 

més

 

© 2011 Agència Catalana del Consum