Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Què fem

La nostra missió és garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis.

 Informem

Les persones consumidores i les empreses sobre els seu drets i els seus deures en matèria de consum i la forma d’exercir-los.

Ho fem a través de diferents canals:  

  • de forma general a través del web i a través fulletons, publicacions, i tots els mitjans de comunicació.
  • de forma personalitzada a través del telèfon d’atenció al ciutadà 012 o a les nostres oficines.

Formem

Les persones consumidores, empresaris i empresàries, professionals dels organismes públics de consum i de les associacions de consumidors, a través de xerrades i seminaris i cursos de formació.

I eduquem els nens i nenes i el jovent en el consum responsable.

Actuem

Per a la resolució dels conflictes que sorgeixen entre les empreses i les persones consumidores, a través dels mecanismes de mediació i arbitratge.

Per millorar el funcionament del mercat de productes i serveis, a través del control i la inspecció i també, si escau, la regulació normativa. I ho fem garantint la protecció dels drets de les persones consumidores i la competitivitat de les empreses.

 

© 2011 Agència Catalana del Consum