Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Recomanacions > Aparcaments
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Aparcaments

 
Recomanacions a les persones usuàries dels aparcaments
 • L’aparcament implica un deure de vigilància i custòdia d’un vehicle durant un temps real d’ocupació a canvi d’un preu determinat.
 • Sapigueu que en l’aparcament rotatori, on l’empresa s’obliga a facilitar-vos una plaça per un període de temps variable, no prefixat, el preu es pacta per minut d’estacionament, sense possibilitat d’arrodoniment per temps no efectivament utilitzat.
 • L’empresa ha d’indicar clarament els preus, horaris i les normes d’ús i funcionament de l’aparcament.
 • Retireu els accessoris no fixos i extraïbles (com ara radiocassets o telèfons mòbils) ja que l’empresa no se’n fa responsable.
 • Alguns aparcaments disposen d’un servei especial de custòdia, informeu-vos!
 • Recordeu que és obligació de l’empresa retornar el vehicle en les mateixes condicions en què l’heu lliurat, amb els components i accessoris incorporats fixos i inseparables.
 • Conserveu el justificant o resguard de l’aparcament ja que l’haureu de mostrar per retirar el vehicle. Hi ha de constar la identificació del vehicle i, si és el cas, l’entrega de les claus. També constarà el dia, hora i minut d’entrada si és un aparcament rotatori.
 • L’empresa té el dret de retenir el vehicle com a garantia del pagament del preu de l’aparcament.
 • No deixeu el vehicle estacionat de forma continuada en el mateix lloc més de sis mesos, ja que es presumirà l’abandonament.
 • Si l’empresa no respecta els vostres drets, demaneu-li els Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia, empleneu-los, lliureu-li l’exemplar que correspon per a l’empresa/establiment i espereu la resposta dins el termini d’1 mes.
 • Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes, presenteu una reclamació a través del Full (exemplar) per a l’Administració, a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidorde la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum. Si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC:

Recordeu

Tornar a inici de pàgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum