Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Recomanacions > Habitatge: lloguer
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Recomanacions per llogar un habitatge

 
Abans de llogar

1. Delimiteu la zona on voleu viure i, per evitar sorpreses posteriors, informeu-vos a l’ajuntament si hi ha previstos projectes o plans de desenvolupament urbanístic.
2. Verifiqueu que l’immoble respon a les vostres necessitats (il·luminació, habitacions, ascensor, moblat o no, proximitat de transport públic i de serveis i equipaments, etc.).
3. Reviseu les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat i, si hi ha electrodomèstics, comproveu que funcionin.
4. Us han de facilitar informació suficient sobre la descripció i condicions de l'habitatge, el preu total de la renda i la forma d'actualització del preu, el termini de l'arrendament i la fiança.
5. Si us adreceu a un agent immobiliari, ha d’estar inscrit en el Registre obligatori d'agents immobiliaris.
6. És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
En el moment del lloguer

1. Us han de lliurar la cèdula d'habitabilitat o l'acreditació equivalent.
2. Us poden demanar el pagament d’una mensualitat en concepte de fiança.
3. L’habitatge ha de tenir un certificat d'eficiència energètica (obligatori des de l’1 de juny de 2013).
4. Podeu sotmetre a la mediació i/o l'arbitratge qualsevol controvèrsia que tingueu amb l’arrendador.
Durant el lloguer
 
1. Correspon a l’arrendador fer totes les reparacions necessàries per conservar l'habitatge en condicions d'habitabilitat (excepte que el deteriorament sigui imputable al llogater).
2. Esteu obligats a suportar les obres de millora que decideixi fer el propietari, si no es poden ajornar fins a la fi del contracte. Tanmateix, podeu escollir entre la rescissió del contracte (deixar l'habitatge) o una disminució de la renda per les molèsties ocasionades.
3. Si hi voleu fer obres, cal el consentiment per escrit del propietari.
4. Les petites reparacions degudes al desgast diari de l'habitatge corresponen al llogater.
5. Mai no heu de deixar de pagar la renda, ja que aquest fet es considera causa de rescissió del contracte. Si el propietari es negués a cobrar, consigneu la renda en un jutjat.
Per reclamar

En cas d’incompliment...

  • Primer cal que reclameu a l’empresa/professional arrendador de l’habitatge, de manera que en quedi constància (fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia; carta certificada amb justificant de recepció; burofax...).
  • Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini d’1 mes, caldrà que us adreceu a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.
  • Si es tracta d’una reclamació entre particulars, haureu d’adreçar-vos a la via judicial.
Per a més informació

Tornar a inici de pàgina

 
 

Enllaços relacionats

 

© 2011 Agència Catalana del Consum