Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Recomanacions > Habitatge: compra
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Recomanacions per comprar un habitatge

 
Abans de la compra

1. Delimiteu la zona on voleu viure i, per evitar sorpreses posteriors, informeu-vos a l’ajuntament si hi ha previstos projectes o plans de desenvolupament urbanístic.
2. Sigui quina sigui la vostra situació econòmica és aconsellable que si demaneu un préstec hipotecari, la quota mensual a pagar no excedeixi del 30%-35% dels vostres ingressos familiars.
3. Informeu-vos bé de les característiques de l’habitatge: antiguitat, superfície útil i distribució, funcionament de les instal·lacions, serveis, estat de l’edifici, comunicacions, condicions ambientals (sorolls, orientació...), l’accessibilitat...
4. Si la Comunitat de Propietaris està constituïda, pregunteu sobre les despeses de manteniment, si hi ha previstes obres de rehabilitació, les limitacions d’ús de zones comunes i si l’habitatge està desocupat.
5. Verifiqueu qui és el propietari real de l’immoble i si té càrregues pendents (hipoteca, embargament, servituds,...).
6. La publicitat vincula l’anunciant i que per tant podeu exigir-li totes les dades que hi constin.
7. Si us adreceu a un agent immobiliari, cal saber que ha d’estar inscrit en el Registre obligatori d'agents immobiliaris i que disposa de Fulls Oficials de Queixa/ Reclamació/ Denúncia.
8. És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
9. Abans d’avançar qualsevol quantitat a compte us han de dir, entre d’altres, el preu de la transmissió, les condicions físiques de l’habitatge... http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/habitatge/index.html#41
10. Demaneu sempre un comprovant per qualsevol quantitat lliurada a compte.En el moment de la compra

11. Segons sigui nou o de segona mà, heu de rebre documentació en el moment de comprar i en cap cas heu de pagar les despeses derivades de l’obtenció dels documents.

12. Contingut del contracte:

a. Identificació de les parts compradora i venedora.
b. Descripció de l’immoble i els annexos (garatge, traster...)
c. La superfícies útil
d. Les zones comunitàries
e. Estatuts de la comunitat de propietaris (si n’hi ha)
f. El preu, la modalitat de pagament i els impostos aplicables
g. Les condicions de compravenda i les penalitzacions aplicables en cas d’incompliment.
h. És recomanable que es pacti la submissió de totes dues parts a un arbitratge de consum, el qual és gratuït, com a via per resoldre possibles futurs conflictes

13. Teniu dret a triar el notari que ha de fer l’escriptura pública de compravenda
14. Les despeses de la compravenda es reparteixen entre el venedor i el comprador.
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/habitatge/index.html#47Després de la compra
 
Quan es tracta d'una obra nova, el promotor ha de respondre dels danys materials següents:

  • Els danys causats per vicis o defectes d'acabament de l'obra, durant un any a partir de la data en què el constructor fa entrega de l’obra acabada al promotor.
  • Els danys causats per vicis o defectes d'elements que incompleixen els requisits d'habitabilitat, durant tres anys.
  • Els danys causats per vicis o defectes que afecten la cimentació, els suports, les bigues, els forjats..., durant 10 anys.Per reclamar


En cas d’incompliment...

  • Primer cal que reclameu a l’empresa/professional venedor/a de l’habitatge, de manera que en quedi constància (fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia; carta certificada amb justificant de recepció; burofax...).
  • Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini d’1 mes, caldrà que us adreceu a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.
  • Si es tracta d’una reclamació entre particulars, haureu d’adreçar-vos a la via judicial.Per a més informació

Tornar a inici de pàgina

 
 

Enllaços relacionats

 

© 2011 Agència Catalana del Consum