Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Incidències a l'equipatge de vol

 
Quan hi hagi incidències amb l'equipatge facturat (danys, retards, pèrdua) és la companyia aèria l'única responsable del dany causat. La normativa estableix un límit màxim en la responsabilitat de 1.131 DEG* aproximadament per passatger, llevat declaració especial de valor, i no hi ha compensacions automàtiques.

En canvi, la companyia respondrà dels danys de l’equipatge no facturat o de cabina només si s’han causat per culpa de la companyia.

En cas de danys, retards, pèrdues o destrucció de l’equipatge, cal que:

 1. Sol·liciteu i empleneu per cada passatger, immediatament després de recollir l’equipatge o de detectar la incidència, l’Informe d’Irregularitat d’Equipatge (PIR) al taulell de la companyia abans d’abandonar l’aeroport, requisit necessari per tal de fer constar la incidència. (O si la companyia no tingués presència a l'aeroport, al seu agent de handling). Recordeu que el PIR és per passatger i maleta.
  Us han de lliurar una còpia del PIR, que heu de conservar.
 2. Presenteu la reclamació, dins els terminis establerts i per escrit, davant la companyia aèria, adjuntant una còpia del PIR, demanant els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia a l’oficina de la companyia del mateix aeroport o adreçant un escrit al servei d’atenció al client, i, si la resposta no és satisfactòria en el termini d’1 mes, caldrà que us dirigiu a un Organisme de Consum per formalitzar una reclamació oficial.

 

Incidència Termini per reclamar per escrit a la companyia aèria Límit màxim de responsabilitat
Dany en l’equipatge facturat. Immediatament després d’haver-lo detectat i, com a màxim de tard, teniu 7 dies des de la data de la recepció de l’equipatge. La responsabilitat màxima de la companyia és de 1.131 DEG* llevat declaració especial de valor. Principalment es tindrà en compte el valor de la maleta o objectes danyats de l’interior...
Retard en el lliurament de l’equipatge facturat (menys de 21 dies de retard). En cas de més de 21 dies de retard es considera pèrdua –vegeu pèrdua de l’equipatge. Com a màxim de tard, dins els 21 dies següents des de la data en què havíeu d’haver rebut l’equipatge. La responsabilitat màxima de la companyia és de 1.131 DEG* llevat declaració especial de valor. Principalment es valoraran les despeses (factures) en articles de primera necessitat, els dies...
Pèrdua de l’equipatge facturat No hi ha límit, però recomanem tan aviat com sigui possible transcorreguts els 21 dies durant els quals la maleta no s’ha rebut per retard o després que la companyia aèria hagi confirmat que el vostre equipatge està perdut. La responsabilitat màxima de la companyia és de 1.131 DEG*  llevat declaració especial de valor. Normalment la companyia sol·licitarà una llista del seu contingut i també factures originals de determinats objectes.

Vegeu la correspondència entre DEG i euros: web del Fons Monetari Internacional.


Articles perduts o robats

La manca de determinats articles a l’equipatge és difícil de demostrar (llevat declaració especial de valor)  ja que normalment no es pot acreditar que aquests objectes eren al seu interior quan vau facturar, de manera que probablement no obtingueu compensació de la companyia.

Per aquest motiu es recomana utilitzar maletes amb tancaments de seguretat, tractant de no facturar efectes personals d'alt valor i contractar assegurances de viatge que cobreixin aquestes incidències.
Si comproveu que algun objecte del vostre equipatge ha estat sostret, interposeu el més aviat possible una denúncia a la comissaria de policia.

Només si feu una declaració especial de valor per als objectes de valor (joies, articles electrònics...) podreu demostrar-ho. Informeu-vos d’aquesta possibilitat i de la tarifa suplementària en la companyia aèria, amb temps suficient abans de facturar.


Cal tenir en compte:

 • El fet de rebre l'equipatge sense protestes per part vostre constituirà presumpció, excepte prova en contra, que ha estat lliurat en bon estat i de conformitat amb el document de transport.
  Si el vostre vol comporta fer una connexió amb més d'una companyia, és possible que pugueu facturar el vostre equipatge des de la sortida fins a la destinació final. Si feu això i alguna cosa ocorregués amb el vostre equipatge, podeu reclamar contra qualsevol de les companyies involucrades en el trajecte, que han transportat l'equipatge.
 • És important que per poder reclamar conserveu tota la documentació del vol (reserva, bitllet, targeta d'embarcament, contracte, publicitat, PIR).
 • Per a informació sobre la situació dels aeroports podeu:
  • Trucar a AENA a través dels telèfons 902 404 704 i (+34) 91 321 10 00.
  • Entrar a la pàgina web d'AENA.


Més informació:

 Tornar a inici de pàgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum