Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Recomanacions > Transport aeri
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Transport aeri

 
 • El bitllet d’avió només pot ser utilitzat per la persona titular.
 • Al rebre el bitllet, examineu-lo i assegureu-vos que no hi hagi cap error. Comproveu les dades del bitllet en el moment en què us el lliuren (data i horari de sortida del vol, hora màxima de presentació als mostradors de facturació i a portes d’embarcament, aeroport d’origen i de destinació i terminal, dades dels passatgers, etc...). Un simple error en la data o l'hora us pot fer perdre el viatge.
 • Heu de tenir en compte que els preus són lliures i que cada companyia fixa un ventall de tarifes i descomptes en funció dels seus criteris comercials.
 • Cal que us informeu prèviament de les condicions especials de les tarifes econòmiques (temps mínims d’estada, impossibilitat de canvis o de devolució dels diners...).
 • El preu del bitllet és total i tancat, és a dir, inclou la tarifa o noli , més els impostos, taxes d’aeroports i altres cànons, recàrrecs o drets, com ara els relacionats amb la seguretat o el combustible. A més, està prohibit cobrar pel concepte d’emissió del bitllet.
 • Heu de tenir en compte que la companyia aèria us podrà oferir altres serveis addicionals i discrecionals que poden fer incrementar la despesa, com ara una assegurança de viatge, la possibilitat de triar el seient...
 • El preu del bitllet d’avió, segons la companyia aèria estableixi, pot incloure l’import de l’equipatge que es vulgui facturar fins a un límit de pes o pot ser que s’hagi d'abonar un import addicional per l’equipatge a facturar que sol variar segons el pes o les peces. Tot i que no hi ha cap norma que determini quin ha de ser el pes màxim que pot dur un passatger a l’equipatge que factura, normalment, les companyies aèries el fixen en 20 quilograms. A partir d’aquest pes i sempre que consti expressament determinat i s’informi al viatger en el moment de formalitzar el contracte de transport, la companyia pot determinar quina quantitat caldrà abonar per l’excés de pes
 • Molta atenció amb els productes que està prohibit portar a l’equipatge.
 • Arribeu a l'aeroport amb prou temps i tenint en compte el termini de temps que us recomana la companyia aèria: almenys heu de respectar una antelació mínima d'una hora abans de la sortida d’un vol nacional i, de dues, si és internacional.
 • Porteu la documentació personal d’identitat adequada per al viatge que vulgueu realitzar (DNI, passaport, visat...).
  En cas de dubte, consulteu:
  • Drets dels passatgers: abans de viatjar (web d'AESA -Agencia Estatal de Seguridad Aérea)
  • i/o també en la vostra agència de viatges, en la companyia aèria, o en l’Ambaixada o Consolat del país on vulgueu viatjar.
 • Tan aviat com arribeu a l’aeroport, dirigiu-vos als taulells de facturació, encara que no porteu equipatge per tal que prèvia presentació del bitllet, us sigui lliurada la targeta d’embarcament. Des d’aquest moment s’entén que la companyia aèria us accepta com a passatger i teniu plaça a l’avió.
 • En cas de danys, retards, pèrdues o destrucció de l’equipatge, heu de formalitzar, per cada passatger i maleta, l’Informe d’Irregularitat d’Equipatge (PIR) al taulell de la companyia abans d’abandonar l’aeroport, requisit necessari per tal de fer constar la incidència. Us n’han de lliurar una còpia. Recordeu que el PIR és per passatger i maleta. 
 • En cas d’incidències a l’equipatge, amb independència del fet d’haver omplert el PIR, la reclamació per escrit s’ha de fer davant la companyia aèria, dins els terminis previstos (consulteu el tema de consum transport aeri).
 • La companyia aèria ha d’exposar al taulell de facturació, de manera clarament visible per als passatgers, un anunci amb el text següent:
“En cas de denegació d’embarcament, cancel·lació o retard superior a dues hores, sol·liciteu al taulell de facturació o a la porta d’embarcament el text on figuren els vostres drets,especialment en matèria de compensació i assistència”.
 • La companyia aèria que denegui l’embarcament, que cancel·li un vol o que pateixi un retard d’almenys dues hores ha de proporcionar a tots els passatgers afectats un imprès on s’indiquin les normes en matèria de compensació i assistència. Es proporcionaran per escrit les dades de contacte de l’organisme nacional responsable del compliment del Reglament.
  En relació amb les persones invidents o amb problemes de vista, s’han d’utilitzar els mitjans alternatius adequats perquè rebin aquesta informació.
 • Les companyies aèries han de donar prioritat de transport a les persones amb mobilitat reduïda i als seus acompanyants o gossos d’acompanyament certificats, així com als menors no acompanyats.
  En cas de denegació d’embarcament, cancel·lació i retards de qualsevol durada, les persones amb mobilitat reduïda i els seus acompanyants, així com els menors no acompanyats tindran dret a rebre atenció (menjar, begudes, allotjament, comunicació) tan aviat com sigui possible.
 • Denegació d’embarcament “overbooking”: En cas de denegació d’embarcament en un transport aeri per sobrereserva i contra la vostra voluntat, heu de saber que la companyia us ha d’oferir de triar entre la devolució de l’import del bitllet i un transport alternatiu fins a la destinació final, i que teniu dret a una compensació econòmica en funció de la distància. També us ha d’oferir gratuïtament menjar i beguda, hotel si és necessari (inclosos els desplaçaments) i facilitar-vos mitjans de comunicació (telèfon,fax...).
 • Grans retards: En funció del retard i de la destinació, la companyia us ha d’oferir menjar i beguda, hotel si és necessari (inclosos els desplaçaments), us ha de facilitar mitjans de comunicació (telèfon, fax...). Quan el retard sigui de 5 hores o més, podeu desistir del vol i la companyia us ha d'oferir la devolució de l'import del bitllet. A més, d’acord amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de novembre de 2009, si el retard és igual o superior a 3 hores teniu dret a rebre una compensació econòmica equiparable a la fixada per cancel·lació de vol, llevat que es degui a circumstàncies extraordinàries. 
 • Cancel·lació de vol: La companyia aèria us ha d’oferir triar entre la devolució de l’import del bitllet o un transport alternatiu fins a la destinació final, us ha d’oferir gratuïtament menjar i beguda, hotel si és necessari (inclosos els desplaçaments) i facilitar-vos mitjans de comunicació (telèfon, fax...). En determinats casos, teniu dret a una compensació econòmica en funció de la distància (250€, 400€ o 600€).
  • Excepcions a la compensació econòmica per circumstàncies extraordinàries:
   No hi ha dret a compensació econòmica si la cancel·lació de vol s’ha produït per circumstàncies extraordinàries (casos d’inestabilitat política, condicions meteorològiques incompatibles amb la realització del vol, riscos per a la seguretat, deficiències inesperades en la seguretat del vol i vagues que afecten les operacions d’una companyia aèria), que no s’haguessin pogut evitar fins i tot si s’haguessin pres totes les mesures raonables.
 • Si heu de formalitzar una queixa pel funcionament dels serveis de la terminal, podeu fer servir els fulls oficials de reclamació/denúncia que té l’aeroport a disposició de les persones usuàries.
  Si teniu algun problema (cancel·lació del vol, gran retard, denegació d’embarcament...) i la companyia aèria no compleix les seves obligacions, demaneu-li els fulls oficials de reclamació/denúncia.
 • Heu de dirigir la vostra reclamació a la companyia aèria quan hàgiu contractat únicament el transport. En cas que el trajecte formi part d’un viatge combinat, us heu de dirigir a l’agència de viatges per tal que us assessorin.
 • Si no rebeu resposta de la companyia aèria o la resposta no és satisfactòria, heu de presentar la reclamació a una Oficina Pública d’Informació al Consumidor (consulteu en aquest web l'apartat reclama/denuncia)
 • És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

  Junta Arbitral de Consum de Catalunya

 • Més informació:

Tornar a inici de pàgina

 
 

Destaquem

Vídeos de consum per a TV Càpsules de consum

Vídeo/s relacionat/s amb aquest tema a l'apartat de programas de televisió de consum:

 
Vídeo Vídeo: Recomanacions abans de viatjar
 

més

 

© 2011 Agència Catalana del Consum