Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Aliments transgènics
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Aliments transgènics

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 22.02.2008)

1. Concepte
2. Des de quan és obligatori etiquetar els transgènics?
3. De quina manera s’han d’etiquetar els aliments transgènics?

 

1. Concepte
Els aliments transgènics són aquells que han estat elaborats a partir d’un organisme modificat genèticament (OMG) o els que contenen algun ingredient a la seva composició procedent d’un OMG.

Es consideren OMG els organismes modificats mitjançant tècniques d’enginyeria genètica. És a dir, els OMG són organismes al genoma dels quals s’han incorporat mitjançant enginyeria genètica nous gens procedents d’altres organismes o s’han modificat els seus propis gens. En general, un OMG posseeix una combinació nova de material genètic que li confereix noves propietats (resistència a plagues, a herbicides i producció de substàncies d’interès nutricional).

La normativa europea obliga les empreses a incorporar les tècniques necessàries per seguir el rastre dels ingredients i facilitar-nos a màxima informació. La normativa comunitària pretén que estiguem informats sobre quin tipus de producte comprem i escollir el que millor s’adeqüi als nostres interessos.

Els productes transgènics que hi ha al mercat són pinsos animals i aliments de consum humà. Tots han d’especificar a l’etiqueta si són un OMG (brot de soja) o si estan produïts a partir d’un OMG (com els colorants derivats del blat de moro transgènic).

Quan aquests productes contenen més d’un 0,9% de transgènics, s’ha de poder observar a les etiquetes.

Els cultius OMG tenen l’objectiu principal d’augmentar el nivell de protecció dels cultius mitjançant la introducció de resistència a malalties causades per insectes o virus, en el cas dels vegetals, o mitjançant una major tolerància als herbicides.

Els aliments que contenen organismes genèticament modificats disponibles al mercat han passat avaluacions sanitàries molt estrictes. Cada aliment OMG és avaluat individualment. No s’autoritza la comercialització d’un OMG per a ús alimentari sense que l’autoritat administrativa competent porti a terme una avaluació de riscos favorable, cas per cas.

Anar a inici de pgina

 

2. Des de quan és obligatori etiquetar els transgènics?
El 18 d’abril de 2004 va entrar en vigor la nova normativa mitjançant la qual tots els aliments que procedeixin d’organismes modificats genèticament, és a dir de productes transgènics, han de portar una etiqueta explícita que n’acrediti l’origen transgènic, tant si són a granel com si són ingredients de productes elaborats.

Per tant, actualment és obligatori que els aliments i pinsos que continguin o procedeixin d’organismes genèticament modificats (OMG) portin una referència explícita a l’etiqueta sobre la seva composició en el cas que la presència d’OMG sigui superior al 0,9%. 

Anar a inici de pgina

 

3. De quina manera s'han d'etiquetar els aliments transgènics?
Els aliments elaborats amb derivats de transgènics s’han d’etiquetar de la següent manera: “Aquest producte conté organismes modificats genèticament” o bé “aquest producte conté (nom de l’organisme –p. ex. soja) modificat genèticament “. Aquesta és la frase que han d’incloure els productors en les etiquetes dels aliments que continguin un 0,9% o més de transgènics o bé de derivats de transgènics. La frase ha de tenir la mateixa grandària que els ingredients del producte. Els productes transgènics (OMG) apareixen a molts aliments: preparats per a animals i en molts d’altres que el consumidor pot trobar habitualment al mercat.

Consideracions:

  1. Tots els productes OMG agraris i ramaders de consum humà s’han d’etiquetar com a organismes modificats genèticament (OMG).
  2. Els productes elaborats han de portar una etiqueta especial si en algun ingredient la presència d’OMG supera el 0,9%.
  3. Les autoritats portaran un control estricte dels passos que segueix un aliment transgènic, des del seu origen i al llarg de tota la cadena de producció.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum