Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Preus
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Preus

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 12.01.2008)

1.  Els preus dels productes
1.1.  Preus de venda
1.2.  Preu per unitat de mesura
2.  Els preus dels serveis

 

En la gran majoria de serveis i productes de consum el preu és lliure, amb l'excepció d'alguns productes de primera necessitat o de matèries primeres estratègiques, béns produïts o comercialitzats en règim de monopoli o concessió administrativa i serveis bàsics, com ara l'aigua, la llum, el gas, el telèfon...
La llei, però, obliga els establiments a donar la màxima informació sobre els preus dels productes i serveis, de manera que aquest pugui ser exigible pel client, ja que el preu anunciat vincula l'establiment.

1. Els preus dels productes

1.1. Preus de venda
El preu de venda és el preu final d’una unitat del producte o d’una quantitat determinada d’un producte, amb impostos inclosos i despeses de tramesa, si n’hi ha.
Els preus de venda han d'estar indicats amb cartells o amb etiquetes visibles, expressats de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible i han d'estar precedits de les sigles PVP - preu de venda al públic -. Aquest preu inclou els impostos (IVA, p. ex.) i les despeses, si és que n'hi ha.
Queden dispensats de l’obligació de mostrar el preu, per raons de seguretat, les joieries i les pelleteries.
Així mateix també es pot dispensar, mitjançant Decret, de l’obligació d’indicar els preus en aquelles mercaderies que, pel seu preu elevat, puguin ser causa objectiva d’inseguretat per a l’establiment que es tracti. La dispensa d’aquesta obligació la poden sol·licitar, en casos específics, les entitats representatives d’un sector.

Anar a inici de pgina

 

1.2. Preu per unitat de mesura

 • El preu per unitat de mesura és el preu final, inclosos els impostos, per quilo, litre, metro, metro quadrat o metro cúbic del producte o una unitat de producte.
 • En productes cosmètics i complements alimentaris, la unitat de mesura serà referida a 100 g o 100 ml.
 • Per al tabac de pipa la unitat de mesura serà referida al 100 g.
 • En els ous, la unitat de mesura serà la dotzena.
 • També han d’indicar el preu per unitat de mesura en els supòsits següents:
  • En tots aquells productes que hagin de portar una indicació de la quantitat a la magnitud de la qual hagin de referir-se.
  • En els productes comercialitzats per unitats o peces, utilitzant-se en aquest supòsit l’u com a referència de la unitat.
 • No és necessària la indicació del preu per unitat de mesura:
  • a) Quan aquest sigui idèntic al preu de venda.
  • b) Quan els productes es comercialitzin en quantitats inferiors a 50 grams o mil·lilitres.
  • c) En els productes de diferent naturalesa que es venguin en un mateix envàs i no es comercialitzin individualment productes idèntics als que els componen.
  • d) En els productes comercialitzats per venda automàtica.
  • e) En les porcions individuals de gelats.
  • f) En els vins de taula amb indicació geogràfica i en els vins amb denominació d’origen.
  • g) En les begudes espirituoses amb indicació geogràfica.
  • h) En els productes alimentaris de fantasia.
 • Excepte en aquests supòsits, qualsevol publicitat o campanya comercial que faci esment del preu dels productes ha d’indicar també el preu per unitat de mesura.
 • Els preus dels productes oferts a granel (producte que no es troba envasat i que es mesuri o pesi davant les persones consumidores i usuàries):
  • S’han de referir al producte però no poden incloure la tara de l’embolcall o protecció aliena a aquest.
  • El preu que es pot cobrar sempre serà el referit al pes net del producte.
  • El pes net d’aquells productes congelats en què la venda a granel estigui permesa s’entendrà amb les toleràncies que la normativa específica determini.
 • La llista de preus dels rètols fixos ha d'estar, almenys, en català.

Anar a inici de pgina

 

2. Els preus dels serveis
Els preus dels serveis han d'estar indicats amb cartells o amb llistes. Els preus són totals i complets, és a dir, inclouen impostos i càrregues (l’IVA...). La llista de preus ha d'estar, com a mínim, en català.
En el cas dels restaurants, els preus s'han d'exhibir tant a l'interior com a l'exterior del local. En canvi, els bars únicament han d'exhibir els preus a l'interior del local, de manera visible. Tant els restaurants com els bars han de tenir les cartes de preus, almenys, en català.

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum